Leírás

1. Ferenc Ferdinánd főherceg egy katonai hadgyakorlaton, háttérben a földműves tisztelete jeléül és társadalmi helyzetének megfelelően kalapját levéve köszönti az elhaladókat.
A nagyhatalmak egyik kedvelt tájékoztatási eszköze a

2. A háború kezdetén készült kép, a Szerbia elleni hadjárat allegorikus képe. Az osztrák és magyar bakák mellett egy vörös sipkás bosnyák katona is megfigyelhető. A háttérben végeláthatatlanul nyomulnak előre a huszárok. A vidám hangulatú menetet pedig a híres törökverő, Savoyai Jenő lelke vezeti.
széles tömegeket is elérő propaganda. Ebben az időszakban a médiának még korlátozott lehetőségei vannak a politikai célok, vezetők népszerűsítésére. Háborús helyzetben fontos az államvezetők személyes ismertségének növelése, a katonai erények, az erő megjelenítése. Cél, hogy ezek együtt mozgósító hatást érjenek el a lakosság legszélesebb rétegeiben. Éppen ezért az első világháború elején a Kriegspressequartier vagyis a Monarchia katonai propaganda intézete keretén belül létrehoztak egy művészekből álló csoportot. E csoportba a behívott festőket és művészeket sorozták be, akiknek fő feladata - a hadsereg kívánalmainak megfelelően - a háború bemutatása. Az alkotásokból számos kiállítást rendeztek, legtöbbjük számos korabeli röplapon, tudósításban is visszaköszön.

3. Bár a haditudósításokból kevéssé ismert hadszíntere volt Ausztria-Magyarországnak az Adriai tenger, mégis több alkalommal sikerült itt is az ellenséges csapatok eszközeiben kárt okozni.

A Kuny Domokos Múzeum az itt bemutatásra kerülő első világháborús képeslap gyűjteménye Juszkó Béla hagyatékából származik, aki szintén tagja volt a művészcsoportnak.

A képek alkotói:
Ludwig Koch, Garay Ákos, Lengyel-Reinfuss Ede (Eduárd), Harry (Heinrich) Heusser, Alexander Kircher, John Quincy Adams, Carl Fahringer, Wojciech Kossak, Leonhard Winterovszky, Karl Ludwig Prinz, E. F. Hofecker

A képeslapok tematikájában szerepel a Monarchia 1913-as hadgyakorlata, a tengeri ütközetek, valamint a frontok: a galíciai orosz front, az olasz front és a belgiumi nyugati front.